Ismét Darwin és pintyei

Köztudott, hogy Darwin evolúció-elmélete milyen sokat köszönhet a Galápagos-szigeteken élő pintyek tanulmányozásának. Az már kevésbé ismert, hogy e madarak 15 fajának vizsgálata napjainkban is zajlik, és egy negyvenéves munka eredményeként - melynek során minden egyes madárfaj esetében több szigetről is befogtak példányokat - kiderült, hogy a fajok közötti génáramlásnak, meghatározó szerep jutott a Darwin-pintyek evolúciójában, valamint az is kiderült, hogy kis mutációk is okozhatnak nagy megjelenésbeli különbségeket.

Az eredeti, Nature-beli cikk összefoglalója itt, az erről tudósító hangzatos című magyar tudósítás itt található.

Facebook
vitaterep